Zamknij
REKLAMA
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM.JANUSZA RÓŻEWICZA

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do poetów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskim tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.

Opis:
Konkurs jest dwuetapowy.

• Etap I
W pierwszym etapie każdy uczestnik przesyła na adres Organizatora zestaw 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

• Etap II
Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać do 14 września 2018 r. zestaw wierszy, składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Prace będą oceniane przez jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki) i Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach).

Nagroda
Wiersze zwycięzcy konkursu zostaną wydane w formie tomiku poetyckiego w nakładzie 1000 egz.

Konkurs zakończony

REKLAMA
REKLAMA