Zamknij

REKLAMA
08:06, 16.09.2020
Z danych GUS wynika, że już w lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc. i pozostała na niezmienionym poziomie z czerwca. To oznacza, że wzrost bezrobocia wyhamował po raz pierwszy od czterech miesięcy, do czego przyczyniły się m.in. prace sezonowe.
13:21, 15.09.2020
Według prognoz analityków MarketandMarkets rynek inteligentnych budynków będzie się rozwijał w najbliższych latach w tempie blisko 12 proc. średniorocznie i osiągnie w 2024 roku wartość niemal 106 mld dol.
12:14, 15.09.2020
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
09:53, 15.09.2020
Jak wskazał, stan epidemii sprawił, że wszystkie usługi cyfrowe, jak i handel elektroniczny nabrały nienotowanej dotychczas dynamiki.
23:58, 14.09.2020
"Nasze kolejne kroki w cyfryzacji usług to szersza oferta dla naszego klienta, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych" - stwierdził Koch.
14:00, 08.09.2020
Organizując spotkanie bądź konferencję, należy zwrócić uwagę na różne istotne elementy, które wpływają na sukces lub porażkę danego wydarzenia. Miejsce spotkania powinno być dopasowane do liczby uczestników oraz typu wydarzenia - zważywszy na szczególne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.
09:46, 08.09.2020
Jak zaznaczyła wicepremier, przygotowane w Ministerstwie Rozwoju zmiany w przepisach, mają pomóc w uzyskaniu mieszkania tym osobom, których nie stać na jego kupno.
08:16, 04.09.2020
Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia nie wzrosła względem poprzedniego miesiąca i nadal utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Lipiec był pierwszym miesiącem od wybuchu pandemii, w którym nie zanotowano wzrostu tego wskaźnika.
13:38, 01.09.2020
"Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), oraz renciści" – podkreśla rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
13:05, 31.08.2020
Jak podano w poniedziałkowej informacji CBRE, mniejszy popyt na mieszkania nie zmienił ich cen. "Na wszystkich rynkach w porównaniu rok do roku jest drożej, w Krakowie aż o jedną czwartą" – zaznaczono.
13:49, 21.08.2020
Zgodnie z piątkowymi danymi GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,0 proc. (wobec wzrostu o 5,7 proc. w lipcu 2019r.). W porównaniu z czerwcem 2020 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 6,5 proc. W cenach bieżących wzrost wyniósł 2,7 proc. rdr i 6,4 proc. wobec czerwca br.
10:45, 20.08.2020
PARP przypomniała, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu 2020 r. wyniosła 6,1 proc. i w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,1 pkt proc. W czerwcu br. wzrost stopy bezrobocia nastąpił w 10 z 16 województw. Najwyższy odnotowano w woj. mazowieckim – o 0,2 p.p.
17:17, 18.08.2020
Według Federacji Przedsiębiorców Polskich i Konfederacji Lewiatan gospodarka traci na pandemii i związanych z nią restrykcjach średnio 2 mld zł dziennie, a dotychczasowe straty sięgają prawie 200 mld zł. Wprawdzie w czerwcu i lipcu zniesiono większość restrykcji i obostrzeń, a pracownicy wielu branż wrócili do stacjonarnych biur i zakładów pracy, jednak w ostatnich dniach w Polsce padały rekordy zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – w piątek przybyło ich 842.
21:15, 17.08.2020
"Polska potrafi korzystać z funduszy unijnych. Dostałam świeże dane z naszej bazy. W umowach na inwestycje mamy już 291,1 mld zł z funduszy UE 2014-2020 (86,6 proc. puli dla Polski). Z Komisją Europejską rozliczyliśmy 157,7 mld zł, czyli 46,8 proc. puli. Idziemy równym, miarowym, adekwatnym do etapu tempem" - napisała na Twitterze szefowa MFiPR.
10:33, 17.08.2020
W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.