Zamknij
REKLAMA
13:06, 17.02.2021
Szkolenia mają na celu podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników internetu – zgodnie z faktem, że od naszego postępowania z nowymi technologiami zależy bezpieczeństwo nie tylko nasze, lecz także innych osób.
09:26, 16.02.2021
Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu państwa. Około 40% zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony. Zachęcamy - złóż deklarację podatkową PIT za 2020 rok w Urzędzie Skarbowym w Radomsku i wpisz Radomsko jako miejsce zamieszkania.
22:20, 06.02.2021
Emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku wypełniając formularz PIT-OP. Nie muszą składać całego zeznania podatkowego.
10:53, 30.01.2021
Program współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
22:48, 29.01.2021
Roczny Program Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
18:43, 28.12.2020
Stowarzyszenie SPOT Radomsko powstało