Zamknij
REKLAMA
12:24, 17.07.2021
Stowarzyszenie Kuźnia Kowalowiec zaprasza do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym pod hasłem KOWALski na wakacjach.
20:22, 13.05.2021
Mateusz Pawłowski jest absolwentem Technikum Administracyjnego przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie. Interesuje się muzyką, nowinkami technologicznymi i działalnością charytatywną.
10:50, 25.04.2021
W konkursie "Po pierwsze Rodzina!" dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodzin. Program jest adresowany do organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji, organizacji kościelnych i do spółdzielni socjalnych.
14:05, 13.04.2021
Miłoszek z Radomska urodził się z bardzo rzadką wadą serca - TAPVC - całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych. Nasz syn ma dopiero 4 miesiąca, a tak dużo już musiał przejść , tak wiele jeszcze przed nim i przed nami. Wierzymy , że siły go nie opuszczą, że będzie dalej walczył żeby żyć.
12:05, 09.04.2021
"Mamy już 4 mln zeznań złożonych poprzez Twój e-PIT. To dowód, że nasza usługa cieszy się coraz większą popularnością, bo w 2020 roku taki wynik osiągnęliśmy 12 dni później. Podatnicy coraz częściej wybierają rozliczenia elektroniczne, bo są one wygodne i bezpieczne" - wskazał szef resortu finansów, cytowany w komunikacie MF.
21:53, 18.03.2021
Jak pokazał raport „100 firm, organizacji oraz inicjatyw, które podjęły działania społeczne w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w 2020 roku”, najczęściej wspieraną przez biznes grupą były służby medyczne (80 proc. pomocy kierowane było m.in. do szpitali), konsumenci (65 proc.), pracownicy firm (24 proc.), inni przedsiębiorcy (22 proc.) oraz szkolnictwo (16 proc.).
07:49, 04.03.2021
Do końca ubiegłego roku za wspieranie aktywności seniorów odpowiadał m.in. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, czyli tzw. ASOS.
13:56, 27.02.2021
Organizacje pozarządowe to w głównie stowarzyszenia, które działają zgodnie z konstytucyjnym prawem do zrzeszania się i realizują swoje cele na rzecz dobra wspólnego danej społeczności lokalnej. Dodatkowo możemy wyróżnić także fundacje czy spółdzielnie socjalne.
13:06, 17.02.2021
Szkolenia mają na celu podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników internetu – zgodnie z faktem, że od naszego postępowania z nowymi technologiami zależy bezpieczeństwo nie tylko nasze, lecz także innych osób.
09:26, 16.02.2021
Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu państwa. Około 40% zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony. Zachęcamy - złóż deklarację podatkową PIT za 2020 rok w Urzędzie Skarbowym w Radomsku i wpisz Radomsko jako miejsce zamieszkania.
22:20, 06.02.2021
Emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku wypełniając formularz PIT-OP. Nie muszą składać całego zeznania podatkowego.
10:53, 30.01.2021
Program współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
22:48, 29.01.2021
Roczny Program Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
18:43, 28.12.2020
Stowarzyszenie SPOT Radomsko powstało
REKLAMA