Zamknij
REKLAMA

 

REGULAMIN PROJEKTU "TRADYCYJNY SAD"

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.

 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
  tel. 507 006 579
  e-mail: [email protected]
  www: tradycyjnysad.pl

 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

 

II. PATRONI HONOROWI

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

 • Minister Klimatu i Środowiska;
 • Minister Edukacji i Nauki;
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
 • Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;
 

III. PARTNERZY

 

Partnerami Projektu są:

 • Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;
 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;

 

 

IV. SPONSORZY

 

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

 

 

V. GŁÓWNY CEL 

 

Celem konkursu jest:

 • Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko;
 • Zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych, a w szczególności czereśni, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

 

 

VI. PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Konkurs „Tradycyjny Sad” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:
  1. promocja starych odmian drzew owocowych;
  2. założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew tradycyjnych odmian czereśni, sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie;
  3. stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli;
 3. Czwarta edycja Konkursu realizowana w roku 2021 poświęcona jest tradycyjnym odmianom czereśni.
 4. Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów głównych: "Rozmawiamy o sadzie" i "Zakładamy Sad" oraz dodatkowego, nieobowiązkowego etapu pn. "Pomologiczna Mapa Polski".
 6. Platformą komunikacji Konkursu jest portal www.tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone są informacje nt. zadań do wykonania w poszczególnych etapach, formularze raportów  oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań konkursowych.

 

 

VII. TERMINARZ

 

 1. Konkurs trwa w okresie: styczeń 2021 roku – listopad 2021 roku.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach: 
  Etap I - od lutego do marca 2021 roku;
  Etap II - od kwietnia do czerwca 2021 roku;
  Etap DODATKOWY -  od lutego do września 2021 roku;
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.
 

VIII. ADRESACI

 

Uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.

 

 

IX. ZASADY UDZIAŁU

 

https://tradycyjnysad.pl/

Konkurs zakończony

REKLAMA
REKLAMA