Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
20:46, 18.03.2019
W internecie pojawiły się ogłoszenia dotyczące pracy w komisjach wyborczych podczas zbliżających się i zaplanowanych na niedzielę 26 maja wyborów do Parlamentu Europejskiego. Każdy zgłoszony komitet ma prawo zgłosić również członków obwodowych komisji, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych oraz liczenie głosów.
11:29, 19.12.2018
17 grudnia zmarł Jan Suwart, Sekretarz Miasta Radomska, wieloletni komendant Straży Miejskiej, społecznik, samorządowiec, radny i przewodniczący Rady Gminy Radomsko.
13:40, 10.12.2018
Poniedziałkowa, przerwana na wniosek Łukasza Więcka, druga sesja rady miejskiej pozwoliła wyłonić przewodniczących komisji stałych. Radni, którzy zechcieli wziąć udział w pracach rady przedstawiamy poniżej.
14:44, 29.10.2018
4 listopada br. II tura wyborów w Radomsku. Żaden z kandydatów na prezydenta nie uzyskał poparcia większego niż 50 proc. dlatego radomszczanie do urn wyborczych udadzą się ponownie.
14:37, 24.10.2018
Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Ziemię Radomszczańską na szczeblu wojewódzkim będzie reprezentowała Aneta Niedźwiecka, która pełni funkcję radnej powiatu radomszczańskiego.
11:26, 11.10.2018
Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku i Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku zorganizowały debatę z kandydatami na urząd Prezydenta Miasta.
22:52, 10.10.2018
Jestem dwukrotnym laureatem stypendium prezesa rady ministrów, przewodniczącym samorządu uczniowskiego ZSE-E, a poza szkołą realizuje się jako muzyk.
17:41, 08.10.2018
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomsku z dnia 1 ździernika 2018 r w wyborach do Rady Miejskiej w Radomsku zarz ądzonych na dzień 21 października 2018 r . Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 201 1 r . – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r . poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja W yborcza w Radomsku podaje do wiadomo ści publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Radomsku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r . Jednocze śnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r . o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze ństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r . poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą", Miejska Komisja W yborcza w Radomsku podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata stwierdzającego fakt jego współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r . do dnia 31 lipca 1990 r .
15:04, 06.10.2018
Podczas konwencji wyborczej, kandydat na prezydenta, Jakub Jędrzejczak przedstawił swój program dla Radomska.
09:16, 05.10.2018
Debata Radia Łódź i TVP Łódź z kandydatami na prezydenta Radomska Jak informuje Radio Łódź aproszenie przyjęli: Wioletta Pal, Jakub Jędrzejczak oraz Dawid Wawryka.
2
17:58, 04.10.2018
Od urodzenia mieszkam w Radomsku, tutaj chodziłem do szkoły, maturę zdałem w II Liceum Ogólnokształcącym. Ukończyłem studia na kierunku Pedagogika i po zakończonej „karierze” studenckiej zdecydowałem się wrócić do naszego miasta. Był to trudny moment, ponieważ większe miasta dają poczucie większych możliwości, lecz od zawsze wiedziałem, że moje miejsce jest w Radomsku.
13:48, 03.10.2018
Znowelizowany kodeks wyborczy przewiduje, w Piotrkowie powołałanie przez Komisarza Wyborczego dwóch obwodowych komisji wyborczych: pierwszej - ds. przeprowadzenia głosowania, a drugiej ds. ustalenia wyników głosowania.
23:40, 01.10.2018
Prezydent Miasta Radomsko, informuje, że pomiędzy 2 a 15 października 2018 roku każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Radomska w pokoju 214 w godzinach pracy urzędu czy został ujęty w spisie wyborców.
10:07, 01.10.2018
W gminie Dobryszyce (powiat radomszczański), liczącej 4 299 mieszkańców o fotel wójta ubiegać się będą: DZWONEK Małgorzata (47 l.) z własnego KWW MOSSUR Maciej (48 l.) z SLD Lewica Razem ZASEMPA Grzegorz (39 l.) z Budujmy Razem
07:23, 01.10.2018
W gminie Kamieńsk (powiat radomszczański), liczącej 5 928 mieszkańców o fotel burmistrza ubiegać się będą: DWORZYŃSKA Jolanta (45 l.) z własnego KWW PAWŁOWSKI Bogdan (53 l.) z własnego KWW SKUPIŃSKI Zbigniew (46 l.) z Prawa i Sprawiedliwości
REKLAMA
© Radomsko | Prawa zastrzeżone