Zamknij
Promuj to ogłoszenie

Doradca ds. nieruchomości

Data dodania: 2021-02-05 19:58:55ID: 1108

[email protected]

Dla naszego partnera poszukujemy pośrednika ds. nieruchomości.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych:

Praca polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez zainteresowane osoby umów:

nabycia lub zbycia praw do nieruchomości
nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części,
innych niż powyższe umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

Odpowiedni kandydat wykonuje pracę polegającą na:

podejmowaniu działań mających na celu pozyskiwanie ofert dotyczących nieruchomości przeznaczonych do obrotu na rynku nieruchomości,
zawieraniu umów pośrednictwa z właścicielami nieruchomości,
wyszukiwaniu klientów zainteresowanych nieruchomościami, oferowanymi w pośrednictwie,
doprowadzeniu do zawarcia przez zainteresowane strony umów w obrocie nieruchomościami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA