Zamknij

Wniosek o udzielenie informacji publicznej także mailem.

20:56, 16.12.2018 |
Skomentuj

Mieszkaniec gminy zażądał od burmistrza udzielenia informacji publicznej o zarobkach uzyskanych w 2017 r. przez jego sekretarza.

Burmistrz po upływie ustawowego terminu odpowiedział, że petent nie złożył skutecznie podania, bo wysyłał żądanie zwykłą pocztą mailową, zamiast za pośrednictwem platformy e-PUAP. W związku z powyższym wnioskodawca złożył skargę na bezczynność. Organ wyjaśnił, że żądanie mężczyzny nie rodziło skutków prawnych, bowiem nie zawierało podpisu, było zatem anonimowe. Zdaniem burmistrza, uwzględnienie wniosku stało się możliwe dopiero po wpływie prawidłowo podpisanej skargi na bezczynność. Organ oświadczył również, że żądana informacja dostępna jest na stronach BIP.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził bezczynność burmistrza. Uznał, że postępowanie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej jest postępowaniem odformalizowanym. Przepisy o dostępie do informacji publicznej nie wskazują jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku, poza utrwaleniem go w formie pisemnej.

Za wniosek pisemny uznać należy zatem również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną (e-mail), i to nawet wtedy, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Nie ma też podstaw do stwierdzenia, że wniosek był anonimowy, skoro wskazano w nim imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, pod który wysłana ma być żądana informacja

(IV SAB/Wr 46/18).

 

[ZT]340[/ZT]

[ZT]339[/ZT]

[ZT]338[/ZT]

( )

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© Radomsko | Prawa zastrzeżone