Zamknij

Praca: referent do spraw obsługi sekretariatu.

11:34, 31.03.2019 | SpotRadomsko.pl // Praca w Radomsku
REKLAMA
Skomentuj
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referent do spraw: obsługi sekretariatu w Zespole ds. Finansowo-Księgowych i Administracyjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referent do spraw: obsługi sekretariatu
w Zespole ds. Finansowo-Księgowych i Administracyjnych. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku ulica Wilsona 21/A.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • Organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Inspektoratu Wetererynarii
 • Wysyłanie i przejmowanie korespondencji
 • Prowadzenie spraw powierzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-30 - 15:30;
 • praca w siedzibie Inspektoratu;
 • praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
 • praca w budynku piętrowym, nieposiadającym podjazdów, toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2019
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wilsona 21/A
97-500 Radomsko

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku 97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a
Kontakt do inspektora ochrony danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku 97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wilsona 21/A
97-500 Radomsko

[ZT]207[/ZT]

[ZT]565[/ZT]

[ZT]558[/ZT]

REKLAMA
(SpotRadomsko.pl // Praca w Radomsku)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© Radomsko | Prawa zastrzeżone