Zamknij

RADOMSKO Budżet Obywatelski 2019: lista projektów zgłoszonych w 5. edycji!

17:44, 10.07.2019 | SpotRadomsko.pl
REKLAMA
Skomentuj

 

Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego w 2019 roku w Radomsku przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do odpowiednich komórek Urzędu Miasta, gdzie przejdą ocenę merytoryczną. Do tegorocznej 5. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 30 projektów - pięć z nich nie przeszło tego etapu (2 oceny formalnej, a 3 zostały wycofane przez pomysłodawców). W tej edycji na projekty mieszkańców jest do rozdysponowania 1 300 000 zł.

 

1. Plac zabaw Bartodzieje''

321.200 zł
Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Batalionów Chłopskich. W ramach tego projektu tego projektu planuje się:
1. Przygotowanie terenu ( wyrównanie, wykarczowanie zbędnych krzewów, wycinka niektórych starych drzew).
2. Wykonanie zjazdu oraz alejek z kostki brukowej.
3. Ustawienie sprzętów tj. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie.
4. Ustawienie ławek i koszy.
5. Montaż stojaków na rowery.

2. ,,Lekki tornister''


110.790 zł
Projekt zakłada zakup dla:
1. PSP 1 - szafki skrytko - ubraniowej - 36 szt.,
2. PSP 4 - szafki skrytkowej - 23 szt.,
3. PSP 7 - szafki skrytkowej -18 szt.
Szafki szkolne zostaną zamontowane na korytarzach szkolnych oraz w szatniach trzech radomszczańskich szkół. Dzięki szafkom uczniowie będą mogli pozostawić swoje rzeczy tj. przybory szko ne, pomoce. Projekt nie generuje kosztów eksploatacji i utrzymania. Wszystkie szafki posiadają niezbędne atesty, które zostaną dostarczone wraz z zamówieniem. Każda szafka posiada otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz mocowania ich do ściany.

 

3. ,,Komputer bez tajemnic''


10.000 zł
Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu 60 minut w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem i przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu. Planuje się utworzenie 4 grup w tym 2 dla początkujących i 2 dla PSP nr 6 ul. Królowej Jadwigi 20. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób. Nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty.

Od 14 do 20 października będziemy mogli zagłosować na projekty, które zostaną przeznaczone do realizacji w 2020 roku. //spotradomsko.pl

4. ,,Podnoszenie kompetencji językowych Radomszczan, nauka języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego


27.025 zł
Projekt zakłada naukę języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu 60 minut w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem i przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu. Planuje się utworzenie 4 grup z języka angielskiego, 2 grup z języka niemieckiego, 2 grup z języka włoskiego i jednej grupy z języka francuskiego. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób. Osoby zainteresowane mogą uczęszczać tylko do jednej grupy z danego języka. Chętni mogą uczestniczyć maksymalnie w 2 kursach językowych. Nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty

5. ,,Zdrowy oddech przedszkolaka''


63.000 zł
Projekt zakłada zakupienie 21 jednostek oczyszczaczy powietrza dla każdej klasy ,,O''/oddziału ,,6 – latków” lub klas starszych, które posłużą do niwelacji z powietrza pyłów zawieszonych PM10, PM 2,5, benzo(a) pirenu w pyłach zawieszonych, głównych sprawców smogu, oraz alergenów, pyłków, kurzu w salach, w których dzieci spędzają czas podczas pobytu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom dostępu do powietrza o parametrach o wiele korzystniejszych niż te panujące na zewnątrz. Najmłodsze dzieci bardzo często przebywają w szkołach/przedszkolach po 8-9 godzin, więc oczekujemy, że ta dawka oczyszczonego powietrza przełoży się na zdecydowanie mniejszą częstotliwość zachorowań, ataków kaszlu, styczności z alergenami. Proponowane oczyszczacze charakteryzują się bardzo cichą pracą oraz są wyposażone w filtry HEPA i czujniki, które pozwolą na efektywne oczyszczanie pomieszczeń.

6. ,,Piknik rekreacyjno-edukacyjny dla mieszkańców Radomska''


21.000 zł
Projekt dotyczy zorganizowania pikniku rekreacyjno - edukacyjnego dla ok. 350 osób.
Na pikniku przewiduje się:
– atrakcje dla dzieci,
– konkursy z drobnymi nagrodami,
– warsztaty z udzielania 1. pomocy,
– promocja właściwych zachowań na drodze, zdrowego trybu życia, dbania o środowisko,
– oprawa muzyczna,
– posiłek dla uczestników.

7. ,,Plac Integracyjno-Rekreacyjny dla Dzieci, Młodzieży i Seniorów'' na Tysiąclecia 9


400.000 zł
Projekt przewiduje stworzenie placu integracyjno – rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zamontowanie na placu: zestawu zabawowego, huśtawek, karuzelli itp., sprzętu do ćwiczeń, stojak na rowery, koszy na śmieci, ławek, ogrodzenia i nasadzeń. Głównym celem projektu jest integracja i umożliwienie spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz seniorów z możliwością rehabilitacji ze schorzeniami ruchowymi i nie tylko. Duża ilość dzieci, młodzieży oraz seniorów wskazuje na celowość powstania tego rodzaju inwestycji gdyż w pobliżu nie ma takiego placu.

8. ,,Parking wewnątrzosiedlowy, ogólnodostępny''


513.627 zł
Wnioskowany projekt dotyczy wykonania parkingu wewnątrzosiedlowego, ogólnodostępnego obejmującego 60 miejsc postojowych (w tym 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych) wraz z jezdnią manewrową, wykonany w całości z płyt ażurowych. Optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie miejsc postojowych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa ora poprawią komfort życia nie tylko mieszkańców osiedla, ale również rodziców, którzy każdego dnia dowożą dzieci do placówki oświatowej (PSP nr 6). W ramach projektu przebudowany zostanie również chodnik o długości ok 60 m i szerokości 2 m.

9. ,,#kulturalneRadomsko Koncert Meli Koteluk''


28.000 zł
Projekt zakłada zorganizowanie koncertu Meli Koteluk w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, miejscu, które jest przygotowane do tego rodzaju wydarzeń muzycznych, gdyż posiada zaplecze techniczne dające możliwość w pełni profesjonalnego zorganizowania koncertu. Koncert odbędzie się w wielofunkcyjnej sali widowiskowej dysponującej 490 miejscami siedzącymi. Wstęp na wydarzenie muzyczne będzie miał charakter otwarty, każdy będzie mógł nabyć bilet w kasie MDK.

10. ,,Smart plac – mini miasteczko ruchu drogowego, gry podwórkowe''


66.000 zł
Projekt zakłada atrakcyjne zagospodarowanie placu przy szkole.
Skład projektu: Zewnętrzne mini miasteczko ruchu drogowego dla dzieci na terenie placu szkolnego, które umożliwia praktyczne ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Składa się ono z oznakowania poziomego w postaci linii krawędziowych, osiowych, i segregacyjnych, przejść dla pieszych oraz drobnych elementów typu strzałki, malowane farbą drogową białą i niebieską na pow. ok 350 m kw oraz 25 znaków drogowych pionowych mobilnych. Instalacja ośmiu zewnętrznych gier podwórkowych na placu szkolnym, w nowoczesnej atrakcyjnej formie. Gry wykonane są z masy termoplastycznej. Projekt zakłada wyposażenie terenu w dwie ławki parkowe dla opiek nów dzieci. W koncepcji projektu jest również utwardzenie ok 200 mkw powierzchni placu szkolnego kostką brukową.

11. ,,Kompleks boisk sportowych - Glinianki''


726.000 zł
Celem projektu jest wykonanie trzech ogólnodostępnych boisk sportowych (o wym. 12mx24m) dla mieszkańców Radomska:
1. do piłki nożnej (nawierzchnia trawiasta z nawodnieniem),
2. do piłki koszykowej,
3. korty tenisowe.
W kompleksie boisk zamontowane zostaną 2 punkty czerpalne 3- poziomowe tzw. poidełka z wodą pitną dla ludzi i zwierząt, miejsca odpoczynku w postaci pięciu ławek wraz z pięcioma koszami na śmieci oraz ciąg pieszo – rowerowy o długości 80 m i szerokości 4m utwardzony kostką bezfazową. Całość zostanie oświetlona czterema lampami ledowymi.

12. ,,Bezpieczna Trójka”


93.000 zł
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Celem projektu jest wykonanie:
1. ogrodzenia placu zabaw,
2. ogrodzenia frontowego od ul. Dąbrowskiej,
3. ogrodzenia kratowego między działkami sąsiednimi.

13. „Bieganie uskrzydla”


152.680 zł
Projekt ma na celu budowę bieżni wokół boiska o dwóch torach i nawierzchni poliuretanowej. Bieżnia przeznaczona do uprawiania biegów na 100 metrów. Bieżnia o łącznej długości 113,50 m, szerokości całkowitej 2,45m i szerokości toru 1,22, odporna na obuwie z kolcami, przepuszczalna dla wody z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%. Projekt ma również na celu budowę zeskoczni do skoku w dal.

[ALERT]1562774852639[/ALERT]

14. ,,ERA-bike – Radomszczański Rower Miejski''

 

650.000 zł
W ramach projektu powstanie system samoobsługowego wypożyczania rowerów miejskich wraz z zakupem 80 rowerów. Na terenie miasta i gminy Radomsko powstanie 8 stacji rowerowych. Trzy z pośród nich wyposażone zostaną w terminale samoobsługowe wyposażone w komputer z ekranem dotykowym pozwalające na:
- rejestrację w systemie,
- wypożyczenie i zwrot roweru,
- realizację płatności zbliżeniowych.
Atutem tych terminali samoobsługowych jest również to, że nie trzeba korzystać z telefonu komórkowego do rejestracji i wypożyczenia roweru. Ponadto na terenie miasta/gminy zostanie umieszczonych pozostałe pięć stacji rowerowych. Na tych stacjach możliwe będzie wypożyczenie i zwrot roweru oraz uzyskanie informacji o systemie, w tym informacji o możliwości darmowego Wypożyczenia Radomszczańskiego Roweru Miejskiego. Rowery - przy 8 stacjach (3 pełne terminale + 5 stacji do wypożyczania i zwrotu), system powinien dysponować możliwością wypożyczenia 80 rowerów

15. ,,Budowa placu zabaw "Sadowa", wraz z urządzeniami do ćwiczeń''


249.424,14 zł
Projekt przewiduje budowę placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń i ogrodzeniem.
Zestaw zabawowy klasyczny Rama, huśtawki Kwartet, Siedzisko bocianie gniazdo 100 cm, Siedzisko koszykowe, Siedzisko płaskie, Bujak Jeep, Bujak Kwiatek, Bujak Nosorożec, Ważka na sprężynie, Kula Piaskownica, Karuzela tarczowa, Zjazd linowy, Urządzenia siłowe - orbitrek / biegacz (pylon), Urządzenia siłowe - prasa nożna / wioślarz (pylon), Ławka z pedałami - 1 szt., Ławki 4 szt., Kosze 2 szt., Stojaki na rowery 2 szt.

16. ,,Nowoczesne sztuczne boisko treningowe'' przy PSP nr 9


750.000 zł
W ramach projektu wybudowane zostanie nowoczesne, trwałe boisko trawiaste z nawierzchnią syntetyczną wielofunkcyjną dostosowane do nowoczesnych obowiązujących standardów.
1. Planowany obiekt ma wymiary 76m x 46m.
2. Podkład pod płytę boiska zostanie wykonany zgodnie z najnowszymi technologiami czyli folia textil plus e-panel z 10 letnią gwarancją.
3. Płyta boiska wykonana z nowoczesnej nawierzchni syntetycznej trawa Winner 50/140 z 10 letnią gwarancją.
4. Wypełnienie płyty nowoczesnym, trudnopalnym granulatem EPDM i piaskiem zasypowym kwarcowym.
5. Dwie nowoczesne aluminiowe, trwałe bramki piłkarskie 244 x 732 cm.

17. ,,Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha''


98.000 zł
Głównym celem realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego jest powstanie "chodnika dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha" na terenie dzielnicy Stobiecko Miejskie.
Cele realizacji projektu:
- ograniczenie tendencji do siedzącego, biernego trybu życia;
- polepszenie sprawności ruchowej użytkowników;
- rozwój atrakcyjności infrastruktury zarówno dzielnicy jak i miasta;
- poprawa walorów estetycznych terenu;
- BEZPIECZEŃSTWO.
Natężenie ruchu drogowego na ul. Brzeźnickiej sprawia, ze piesi korzystający z tej ulicy narażeni są na realne niebezpieczeństwo wypadku komunikacyjnego (duża liczba aut, ciężarówek typu TIR, brak chodników, brak ścieżek rowerowych, głębokie rowy). Chodnik stworzy alternatywę bezpiecznego poruszania się.

18. ,,Fabryka wody dla ochłody''


370.000 zł
Projekt przewiduje stworzenie ,,Fabryki Wody Dla Ochłody'' - to przestrzeń z urządzeniami do zabawy wodą. Dzięki sprytnym systemom przelewowym każdy ma możliwość uczestniczenia w procesie spiętrzania wody, puszczania w ruch różnych elementów lub zmianą kierunku płynięcia wody. Urządzenia do zabawy wodą gwarantują nie tylko fantastyczną rozrywkę, ale i możliwość schłodzenia się mieszkańców w upalne dni. W skład urządzeń do zabawy wodą wchodzą m.in.: pompa wodna, korytka, stoliki, do których doprowadzana jest woda, kurtyna wodna, dysza wodna włączane przyciskiem. Dodatkowo wokół urządzeń wodnych zostałyby ustawione miejskie drewniane leżaki, a nad nimi zostałby rozwieszony żagiel przeciwsłoneczny. Fabryka wody działałaby w okresie od maja do października, w zależności od warunków pogodowych.

19. ,,Boisko wielofunkcyjne z elementami małej architektury i nasadzeniami (ul. Grodzka – ul. Krzywa)''


228.500 zł
Projekt zakłada wykonanie boiska wielofunkcyjnego:
1. ze sztuczną nawierzchnią,
2. trybunami,
3. ogrodzeniem,
4. utwardzeniem podłoża,
5. oświetlenie
6. montaż kamer,
7. posadzenie drzew, krzewów,
8. wyposażenie małej architektury tj. ławki, stoliki warcabowe, do tenisa stołowego.

20. ,,Food Sharing''


5.000 zł
Celem projektu jest ustawienie w mieście ogólnodostępnej lodówki w której będzie można dzielić się jedzeniem. Z jednej strony osoby które mają za dużo jedzenia lub mają produkty, którym zbliża się termin przydatności do spożycia mogą zostawić owe produkty w wyznaczonym miejscu (lodówce), z których odebrać je mogą osoby potrzebujące. Do obsługi takiego miejsca tj. sprawdzanie czy udostępnianie jedzenie nadaje się do spożycia i czy dane produkty mogą być udostępniane (wymagana jest zgoda Sanepidu, który nie zezwala np. na udostępnianie produktów zawierających jaja) potrzebna będzie osoba nadzorująca. Projekty tego typu działają już w innych miastach Polski i świetnie się sprawdzają. W dzisiejszych czasach gdzie dużo ludzi wyrzuca niepotrzebne jedzenie podczas gdy inni nie dojadają, potrzebna jest przestrzeń w której będą mogły się spotkać te dwie grupy.

21. ,,Kwiaty pyłochłonne


100.000 zł
Przedmiotem projektu jest zakup przez Urząd Miasta tzw. roślin pyłochwytnych (ok. 15 tys. roślin) i rozdysponowanie ich wśród mieszkańców. Taki kwiat to nie tylko ozdobna, dekoracyjna pamiątka dla naszego mieszkania czy domu. To naturalny sprzymierzeniec w oczyszczaniu powietrza, którym oddychamy. Taki 'gest' ma za zadanie uświadomić tym, którzy nie wiedzą w jaki sposób można pomóc sobie i bliskim. GATUNKI proponowanych dozakupu roślin: Nefrolepis wysoki Dracena Daktylowiec kanaryjski Skrzydłokwiat kwiecisty Bluszcz Zielistka Sternberga Figowiec, fikus Rapis
wyniosły Sansewieria gwinejska Falenopsis Zamiokulkas zamiolistny.

22. ,,Miejskim Rowerem przez Radomsko''


640.000 zł
Projekt zakłada stworzenie 8 stacji po 8 rowerów = 64 środki miejskiego transportu publicznego. Wyłonienie w trybie przetargu operatora, który zapewni budowę stacji, wsparcie związane z obsługą, stworzenie dedykowanej strony internetowej oraz wdrożenie systemu wraz z dostawą rowerów. Ostateczna lokalizacja proponowanych stacji rowerowych do ustalenia.

23. ,,ZIMNY ŁOKIEĆ – gala muzyki dyskotekowej, tanecznej i disco polo.''


300.000 zł
Zadanie przewiduje organizację wydarzenia rozrywkowego tj. gali koncertowej (plenerowej imprezy) muzyki dyskotekowej, tanecznej i disco polo. Aby gala ta była doskonałą rozrywką i przyciągnęła tumy należy doboru artystów dokonać wśród tzw. „pewniaków”, czyli artystów którzy dają największe szanse na przyciągnięcie publiczności. W przewidzianym budżecie zakłada się 2/3 na pokrycie honorariów dla 5 topowych artystów oraz 2-3 lokalnych zespołów lub dj.

24. ,,Radomszczański SmogOut''


750.000 zł
W ramach projektu zostanie sfinansowany program dotacji celowej dla mieszkańców miasta Radomska, na wymianę pieców starej generacji na piece piątej generacji (paliwa stałe), wymianę źródeł ciepła o niższej sprawności na źródła o wyższej sprawności (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) oraz na podłączenie istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego. Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów PM2,5, PM10, oraz emisji CO2 i benzo(a)pirenu, na terenie miasta Radomska, wynikających z eksploatacji pieców nie spełniających norm ekologicznych. Projekt ten znacząco przyczyni się do poprawy czystości powietrza w Radomsku, a co za tym idzie, zdrowia i komfortu życia jego mieszkańców

25. Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Wymysłówek


124.898,06 zł
Projekt przewiduje wykonanie dodatkowego wyposażenia placu zabaw. Większa ilość huśtawek, linowe tory przeszkód, trójkąt wspinaczkowy, zabawki typu gry zręcznościowe. Modernizacja (zmiana lokalizacji) istniejącego wyposażenia placu zabaw jeśli będzie kolidowało z nowo instalowanymi urządzeniami. Potrzeba wykonania modernizacji wynika z dużej ilości odwiedzających plac zabaw dzieci. Często brakuje miejsca gdy pogoda dopisuje. Dodatkowe wyposażenie pozwoliłoby również uatrakcyjnić plac zabaw, ponieważ niektóre z elementów stały się już powtarzalne.

(SpotRadomsko.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (2)

karolkarol

2 0

Po co tyle tych placów zabaw? Parkingów nam brak, ścieżek rowerowych, nowych i dobrych nawierzchni, a nie tylko siłowni i placów zabaw. Ten kraj oszalał z tymi bachorami.... 22:16, 10.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ii

0 0

i tych warsztatów dla 15 seniorek szkoda że nie wiecej 16:23, 12.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© Radomsko | Prawa zastrzeżone